Iedere dag gaan er 7.500 kinderen en jongeren in Houten naar school. In een gemeente waar we hoge eisen stellen aan onze woonomgeving en een dorpse gemoedelijkheid belangrijk vinden. In een gemeente waar zo veel jonge mensen naar school gaan, daar hoort een hoge kwaliteit van onderwijs bij. En die kwaliteit leveren honderden professionals dagelijks. Zij zetten zich met hart en ziel in voor hun school en hun leerlingen. In Houten zijn vrijwel alle vormen van onderwijs te vinden. Twee scholen voor voortgezet onderwijs, College de Heemlanden en het Wellantcollege, vertellen over wat zij belangrijk vinden.

College de Heemlanden aan het woord

B.Y.O.D.
We kiezen op College de Heemlanden Blended Learning, dat wil zeggen dat we een mix van boeken en digitale leermiddelen gebruiken. In ons onderwijs blijft de rol van de docent cruciaal en het gebruik van ict is dan ook geen middel om de docent overbodig te maken. Om aan te sluiten bij de leefomgeving van onze leerlingen zetten wij verschillende digitale leermiddelen in: één daarvan is ‘Bring Your Own Device’. Leerlingen in de brugklas nemen vanaf dit schooljaar hun eigen laptop mee naar school.

Verrijkt en versneld vwo
Na 14 jaar ervaring met uitdagender onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen op atheneum-plus, mag College de Heemlanden als één van de 34 scholen in Nederland van het ministerie van OCW verrijkt en versneld vwo aanbieden.
Leerlingen kunnen het vwo in 5 jaar afronden en beginnen al in het derde jaar aan de bovenbouw. Ze gaan in principe wel 6 jaar naar school, maar kunnen een jaar in de bovenbouw invullen als tussenjaar. Zij worden dat jaar begeleid bij (buitenland) stages, masterclasses, extra vakken, vakken op de universiteit volgen en ronden vervolgens met al deze extra bagage toch hun schooltijd af in 6 jaar. Een mooie vorm voor leerlingen om hun talenten in te zetten.

Wellant aan het woord

Hey, ik ben Isa! Ik zit in het eerste jaar op het Wellantcollege in Houten. Dit jaar willen we proberen te bereiken om er een nog fijnere en leukere school van te maken. Daarom komen we elke woensdag met de leerlingen en docenten uit de leerlingenraad bij elkaar om dingen te bespreken wat we kunnen doen. We zijn nu vooral bezig met Halloween waar we allemaal heel veel zin in hebben!

Ik ben Xander en ik zit in de derde klas gemengde leerweg en in de leerlingenraad. Waarom ik bij de leerlingenraad zit? We proberen de school leuk te maken voor iedereen, maar we proberen ook nog steeds een middelbare school te blijven. Waarom is het dan belangrijk ideeën van leerlingen te gebruiken? Leerlingen zien de school anders dan de docenten.
Samen met de docenten en de kinderen komen we op de leukste ideeën voor iedereen!

‘Maar zitten er op het Wellantcollege dan niet alleen maar boeren?’ Nee! Natuurlijk niet, ik ben geen boerin! Mijn naam is Nikki-Bo de Vries, leerlingen kennen mij als mevrouw De Vries. Ik geef Engels, ben mentor en daarnaast druk bezig met de leerlingenraad. Ik hou van glitters, mijn Nikes en gezelligheid in de klas. Zie ik je volgend jaar ook? Zoek me op tijdens de open dag op 23 januari! Je bent welkom van 13.30 – 16.00 uur of van 18.30 – 20.30 uur.’

 

Meer informatie:
www.heemlanden.nl
www.hethoutens.nl
www.wellant.nl