Op diverse plaatsen in de gemeente Houten staan betonnen palen. Deze zijn in de jaren 30 in het landschap verschenen. De palen gaven de grens aan tussen de provinciale weg en particulier land.

Op de palen staan de letters PG: Provinciale Grond en het provinciewapen van Utrecht. Ze worden soms per abuis aangezien als oude grenspalen van bijvoorbeeld de gemeente Schonauwen of Schalkwijk. De palen zijn o.a. te vinden langs De Trip in Schalkwijk, bij kasteel Schonauwen en bij De Poort. Maar ook soms in particuliere tuinen. Rond 2008 werd geschat dat er ongeveer 55 van deze palen in de gemeente aanwezig waren.

De paal wordt ook wel Mussertpaal genoemd naar Anton Mussert, die ingenieur was bij de Provinciale Waterstaat Utrecht. Mussert was belast met het provinciale wegenplan dat verscheen in navolging van het Rijkswegenplan. De palen komen dan alleen voor in de provincie Utrecht.

Doorgaande wegen
Het plan hield in, dat in de jaren 30 door de huidige gemeente Houten twee belangrijke provinciale wegen kwamen te lopen. Een weg liep vanuit Utrecht langs Houten naar het veer bij Culemborg. Een andere weg liep vanaf de Brink van Houten naar het veer bij Beusichem. In grote lijnen werd de route van de zandpaden en wegen uit de 17e eeuw gevolgd. Langs deze verbeterde provinciale wegen werden deze Mussertpalen geplaatst.

Het wegenplan was hard nodig. Vanwege het toenemende autobezit werden de wegen steeds drukker. Het autoverkeer uit Utrecht en Amsterdam reed via Houten en Schalkwijk naar Noord-Brabant en de Betuwe. Pas met de komst van het snelwegennetwerk en de autobrug bij Vianen werden de provinciale wegen rustiger.

Tekst: Frank Magdelyns
Kijk voor meer artikelen van Oud Houten op: www.oudhouten.nl