Een pandje huren, een bedrijfje opzetten of een subsidie aanvragen. Zo maakt de onderwereld gebruik van de faciliteiten in de bovenwereld. Zonder dat je het in de gaten hebt kun je te maken krijgen met een criminele wereld die de jouwe niet is. En dat veroorzaakt schade en soms diepe ellende. Daarom vind je Houten Veilig werkt! in het buitengebied!

In Houten staat de aanpak van ondermijning daarom hoog op de veiligheidsagenda. De gemeente werkt hierbij samen met andere overheden, maar ook met bedrijven en onderwijsinstellingen. Onlangs hebben we Saxion Hogeschool, Wageningen University & Research en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit gefaciliteerd in hun onderzoek naar de inzet van snuffeldrones op locaties waar mogelijk sprake is van drugsafval. Het uiteindelijke doel is om met drones in de toekomst drugslaboratoria te kunnen opsporen en zo het gevaar voor de directe omgeving snel weg te kunnen nemen.

In het buitengebied van de gemeente Houten werken we met veel overheidspartners aan een veilige omgeving, omdat de mogelijkheden voor criminelen om hun activiteiten te ontplooien groot zijn. Door samen op te trekken hopen we signalen van criminele activiteiten op te pikken. Als er echt iets aan de hand blijkt te zijn, pakken we de situatie aan. Voor deze samenwerking hebben we in maart 2020 het certificaat van het Keurmerk Veilig Buitengebied ontvangen en daar zijn we trots op!

Maar ook uw hulp als inwoner of ondernemer hebben we nodig om het verschil te kunnen maken. Als u twijfels heeft over locaties of activiteiten in uw omgeving, kijk dan niet weg maar bel naar de politie of doe een (anonieme) melding bij Meld Misdaad Anoniem.

Politie, spoed en heterdaad: tel. 112 of anders via tel. 0900-8844
Meld Misdaad Anoniem tel. 0800-7000

Help ons te zorgen voor een veilige en leefbare omgeving voor u!
Meer informatie op https://www.houten.nl/burgers/veilig

 

Omroep Houten maakte in 2019 onderstaande video over de problematiek en aanpak van ondermijning in Houten.