Het is uniek: bewoners van de wijk De Mossen in Houten zochten zelf een nieuwe exploitant voor het collectieve energiesysteem in de wijk. De keuze viel op Duurzaam Verbonden, een gespecialiseerd installatiebedrijf uit het Gelderse IJzendoorn. Het bedrijf doet de komende jaren forse investeringen.

Initiatiefnemers Henk Faber (77) en Pieter-Bas Wijne (48) van Bewonersinitiatief De Mossen zijn blij met de nieuwe exploitant van het collectieve energiesysteem. Vele maanden van zorgvuldig selecteren ging eraan vooraf: zoeken naar en bellen met potentiële kandidaten, persoonlijke gesprekken voeren, op basis daarvan tot keuzes komen. Presentaties met Eneco regelen en dit alles terugkoppelen naar de achterban. Uiteindelijk herkende het bewonersinitiatief zich in installatiebedrijf Duurzaam Verbonden. Henk: ‘We hadden gelijk zoiets van: zij snappen het, zij moeten het kunnen.’

Eerste grote bronwarmteproject
Het energiesysteem in De Mossen van Eneco was in 2001/2002 het eerste grootschalige bronwarmteproject in een Nederlandse woonwijk. Op dit moment zijn er 425 huizen op aangesloten. Bij 310 huishoudens zorgt het systeem voor zowel verwarming als koeling, 115 huizen maken alleen gebruik van de koelmogelijkheid. Eneco exploiteerde het systeem ruim vijftien jaar, maar wilde dit overdragen aan een nieuwe partij en zo ruimte creëren voor nieuwe ontwikkelingen.

‘Dan maar individueel op zoek gaan naar alternatieve energiebronnen was voor ons geen optie’, vertelt Pieter-Bas Wijne, ‘Ermee stoppen zou een grote kapitaalvernietiging betekenen. Bovendien sluit het systeem perfect aan bij de wens van de overheid om aardgasvrij wonen te bevorderen. En dat hadden De Mossen al sinds 2001.’
Het bewonersinitiatief nam met instemming van Eneco en namens de gebruikers het voortouw om een nieuwe exploitant te zoeken.

Duurzaam Verbonden
Voor Duurzaam Verbonden, de nieuwe exploitant, was dat traject best even wennen, erkent commercieel directeur Bob Bloemers (47): ‘Je praat met een partij die geen eigenaar is van het systeem. Maar gelukkig verliep het heel goed en was ook de samenwerking met Eneco prettig.’
Dat Duurzaam Verbonden het project mocht overnemen, verwondert Bob Bloemers niet. ‘We zijn een van de weinige bedrijven die volledig is gespecialiseerd in het ontwerpen en bouwen van dit soort systemen. Daarbij hebben we ons eigen onderhoudsbedrijf. Nieuw is wel dat we nu ook voor het eerst eigenaar zijn van een duurzaam energiesysteem.’
Het bedrijf heeft grote plannen voor De Mossen. ‘Allereerst gaan we de problemen aanpakken in de huizen die alleen koeling afnemen. Verder krijgen de komende periode de eerste zeventig huizen een nieuwe, meer energiezuinige warmtepomp. Volgend jaar volgt de rest van de aangesloten woningen. Daarnaast wordt ook het collectieve systeem aangepakt. Zowel het collectieve systeem als de nieuwe warmtepompen worden aangesloten op ons netwerk, waardoor ze op afstand uitleesbaar zijn. Voordat bewoners in de gaten hebben dat er iets aan de hand is, weten wij al dat er een storing is. In 80% van de gevallen kunnen wij die op afstand oplossen. Lukt dat niet, dan sturen we een monteur van ons bedrijf langs, die al precies weet wat er aan de hand.’

Eneco
Ook Eneco is verheugd over de uitkomst van alle onderhandelingen. Michiel van den Berg, directeur Heat & Industrials (42): ‘We zijn er trots op dat Eneco de regie over het eerste grote bronwarmtenet van Nederland heeft overgedragen aan de wijkbewoners en hun nieuwe partner Duurzaam Verbonden. Het was voor ons een bijzonder project. Een voorloper in de transitie van grote centrale energievoorzieningen naar duurzame oplossingen op wijkniveau. Steeds meer bewoners gaan aan de slag om hun wijk aardgasvrij of duurzaam te maken. In De Mossen zijn de bewoners daar al in geslaagd. Hun woningen waren al duurzaam, maar zijn met deze vernieuwing ook weer helemaal klaar voor de toekomst. Dat is een mooi resultaat. De ervaring die Eneco hier in Houten heeft opgedaan, zetten we in om ook andere wijken in het land te verduurzamen. Zo vergroten we de snelheid en impact van onze eigen bijdrage aan de energietransitie.’

 

Tekst: Mariëtte Woudenberg, www.puurtaal.nl
Foto’s: Paul van der Klei, www.paulvanderklei.nl